Make your own free website on Tripod.com

Uzun süreli uğraşlar sonucu hazırlanmış,ilk ve en kapsamlı online Antekyece sözlük

- G -

Galebelik
Galle
Garip
Garnen Gaybolmak
Gaybolmak
Gayip
Gazilbenet
Gözel
Gureybe
Güfül Güfül
Gülle

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Kalabalık
Kumbara , kasa
Antakyalı olmayan ve kendi halinde biri , gurbetçi
Birdenbire ve tamamen ortadan yokolma
Kaybolmak
Kayıp
Pişmaniye tatlısı ( baklava dilimi şeklinde )
Güzel
Kurabiye
Püfür püfür
Misket , bilye

İNDEKS
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T -
U - Ü - V - Y - Z