Make your own free website on Tripod.com

Uzun süreli uğraşlar sonucu hazırlanmış,ilk ve en kapsamlı online Antekyece sözlük

- D -
Dahnek
Daraba
Darmandağın
Değirmek
Del mi
Denişmek
Deniştirmek
Depelemek
Deppe
Dıbık
Dıbkı
Dıkmak
Dii
Diğelmek
Diğnemek
Dohtur
Döndermek
Döymek
Döyyüs
Dübbe
Düğen
Dük

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Değnek
Kepenk
Darmadağın
Değdirmek
Değil mi
Değişmek
Değiştirmek
Tepelemek , dövmek
Tepe
Yapış yapış
Yapışkan , tutkal
Tıkmak
Bir çeşit alaylı küfür
Ayakta dikilip durmak
Dinlemek
Doktor
Döndürmek
Dövmek
Deyyus
Çok şişman
Dükkan
Bilye oyununda bir bilyeyi diğerine isabet ettirmek

İNDEKS
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T -
U - Ü - V - Y - Z