Make your own free website on Tripod.com

Uzun süreli uğraşlar sonucu hazırlanmış,ilk ve en kapsamlı online Antekyece sözlük

- S -

Sabbah
Sabın
Sahra
Sakkel
Sakkız
Saplak
Satıl
Seldür Seldür
Sıvak
Sıvakçı
Sıyım Sıyım
Siğirtmek
Silik
Silka
Singir
Singirlenmek
Sinsile
Sirece
Siyen
Siyik
Sohra
Soku
Soyka
Söbe
Söhür
Söhürcü Dahneği
Sölemek
Söülcen
Su Sulanıyo
Sülk
Sümmak
Sümsük
Süngüç
Sürahye

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sabah
Sabun
Piknik
Sakal
Sakız
Maşrapa
Kova
Sallana sallana
Sıva
Sıvacı
Sicim gibi
Koşmak , seğirtmek
Serseri , edepsiz
Hedik
Sinir
Sinirlenmek
Sülale
Hasırdan yapılmış heybe
Çamur
Erimiş , eriyerek bulaşmış
Ücretsiz yüklenilen beleş iş
İçinde bulgur,biber vb. dövülen oyuklu taş
Değersiz insan
Oval , somunsu
Sahur
Değnek gibi zayıf
Söylemek
Solucan
"Pamuk tarlası sulanıyor" manasında
Küflü çökelek
Sumak
Yumruk
Küçük karış
Sürahi

İNDEKS
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T -
U - Ü - V - Y - Z