Make your own free website on Tripod.com

 

ANTAKYA TARİHİ

Antakya'nın tarihi M.Ö.4000 yıllarına kadar uzanır.İlk yerleşenler Orta Asya'dan batıya göç eden Türk boylarıdır.Bunlar arasında Eti Türkleri çevrede uzun zaman idareyi ellerinde tutmuşlar,parlak medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler meydana getirmişlerdir.
Bugünkü Antakya'nın ilk kuruluşu,Büyük İskender'in ölümünden sonraki yıllara rastlar.Anadolu'da kurulan prensliklerden Frikya ile Kuzey Suriye'yi işgal eden ve İskender'in eski generallerinden olan Antigonos,Hatay ve çevresinin idaresini ele almıştır.Antakya şehri,M.Ö.300 yıllarında Seleukos I. Tarafından kurulmuştur.O zamanlar şehrin bulunduğu çevrede küçük,önemsiz iki yunan sömürgesi bulunmaktaydı.Seleukos kurduğu şehre,babasının adından ötürü Antiokheia adını verdi.Sonradan,çevreden getirilip yerleştirilen halkla nüfusu artan şehir Seleukos devletinin başkenti oldu.

İlk kurulduğu zaman iki mahalleden meydana gelen şehir ayrıca büyük bir surla çevrili bulunuyordu.Zamanla büyüyen ve dört mahalleye yükselen Antakya'ya bu sayının büyüklüğünden ötürü "4'lü kent" anlamında "Tetrapolis" deniliyordu.Üçüncü mahalle Seleukos Kolonikos II. Tarafından Asi Nehri üzrerindeki bir adada kurulmuştur.Dördüncü mahallenin kurucusu da Antiokos Epihanos IV. dür.Şehrin dört yöne açılan dört kapısı vardı.Bu kapılardan başlıyan yollar saraylara uzanırdı ve heykellerle süslenmişti.

Zamanla çok büyüyüp nüfusu çoğalan Antakya'da sayısız ırklara bağlı topluluklar yaşamıştır.Bunların başında Türkler gelmiştir.Yunanlılar,Romalılar ve Bizanslılar,en kuvvetli zamanlarında bile,şehirde tam olarak hakimiyet kuramadılar.Bu sebeple,isyanların ve kargaşanın ardı arkası kesilmedi.Halk,bütün gelenek ve inanışlarında serbest bırakılmışlardı.İsa'nın doğumundan 400 yıl sonra bile,bir dil ve din birliği yoktu.18 ayrı ırk ve millete mensup toplulukların,ayrı ayrı başları vardı ve bunlar,kendi iç meselelerinde serbest bırakılmıştılar.Genel ve dış meseleleri görüşmek üzere bu 18 ırkın başkanları senede bir kere toplanırlardı.

Antakya'da M.Ö II. yy'da,büyük bir kütüphane ve müze meydana getirilmişti.Büyük binalar yükseliyordu.Sayısız tanrı heykelleri ve tapınaklar her tarafı süslüyordu.Daphne Tapınağının bulunduğu yer sayfiyelerden biriydi.Zevk ve eğlenceye düşkün olan halk,akın akın buralarda toplanırdı.

İkinci Sayfa--->


*Kısaca Antakya Hakkında
*Antakya Tarihi